Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2016

Ο Μητροπολίτης Μόρφου μιλά για τον όσιο Νικηφόρο τον Λεπρό και τον γέροντα Ευμένιο τον Λεπρό


23-πατηρ Ευμενιος Σαριδακης-ο ποιμην ο καλος και θαυμαοτυργος


22-πατηρ Ευμενιος Σαριδακης-ο ποιμην ο καλος και θαυματουργος


21-πατηρ Ευμενιος Σαριδακης-ο ποιμην ο καλος και θαυματουργος


20-πατηρ Ευμενιος Σαριδακης-ο ποιμην ο καλος και θαυματουργος


19-πατηρ Ευμενιος Σαριδακης-ο ποιμην ο καλος και θαυματουργος


18-πατηρ Ευμενιος Σαριδακης-ο ποιμην ο καλος και θαυματουργος


17-πατηρ Ευμενιος Σαριδακης-ο ποιμην ο καλος και θαυματουργος


16-πατηρ Ευμενιος Σαριδακης- ο ποιμην ο καλος και θαυματουργος


15-πατηρ Ευμενιος Σαριδακης-ο ποιμην ο καλος και θαυματουργος


14-πατηρ Ευμενιος Σαριδακης-ο ποιμην ο καλος και θαυματουργος


13-πατηρ Ευμενιος Σαριδακης-ο ποιμην ο καλος και θαυματουργος


12-πατηρ Ευμενιος Σαριδακης-ο ποιμην ο καλος και θαυματουργος


11-πατηρ Ευμενιος Σαριδακης-ο ποιμην ο καλος και θαυματουργος


10-πατηρ Ευμενιος Σαριδακης-ο ποιμην ο καλος και θαυματουργος


9-πατηρ Ευμενιος Σαριδακης-ο ποιμην ο καλος και θαυματουργος


8-πατηρ Ευμενιος Σαριδακης-ο ποιμην ο καλος και θαυματουργος


7-πατηρ Ευμενιος Σαριδακης-ο ποιμην ο καλος και θαυματουργος


6-πατηρ Ευμενιος Σαριδακης-ο ποιμην ο καλος και θαυματουργος


5-πατηρ Ευμενιος Σαριδακης-ο ποιμην ο καλος και θαυματουργος


4-πατηρ Ευμενιος Σαριδακης-ο ποιμην ο καλος και θαυματουργος


3-πατηρ Ευμενιος Σαριδακης-ο ποιμην ο καλος και θαυματουργος


2-πατηρ Ευμενιος Σαριδακης-ο ποιμην ο καλος και θαυματουργος


1-πατηρ Ευμενιος Σαριδακης-Ο ποιμην ο καλος και θαυματουργος


ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΕΡΟΝΤΑ ΕΥΜΕΝΙΟΥ


ΓΕΡΩΝ ΕΥΜΕΝΙΟΣ. ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ


π. Ευμένιος Σαριδάκης, μιλά ο π. Σίμων Αγιορείτης, μαρτυρία.


Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΜΕΝΙΟΣ-Ο ΚΡΥΦΟΣ ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ


Γέροντας Ευμένιος Σαριδάκης 1.


Γέροντας Ευμένιος Σαριδάκης - Ομιλεί ο ίδιος

π. Ευμένιος Σαριδάκης Ομιλεί ο ίδιος 

Tο ηχητικό αυτό ντοκουμέντο είναι πνευματική ιδιοκτησία του Καθηγητή Μιχαήλ Χατζηγεωργίου,
ο οποίος και συνομιλεί με τον γέροντα τη δεκαετία του 1980.